Požiadavky na servisné organizácie

servisna-organizaciaServisná organizácia je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá na základe oprávnenia na podnikanie môže vykonávať opravu a údržbu elektronických registračných pokladníc, má s výrobcom, dovozcom alebo distribútorom elektronických registračných pokladníc uzavretú zmluvu o vykonávaní opráv a údržby elektronických registračných pokladníc a je zapísaná v registri servisných organizácií vedenom miestne príslušným daňovým úradom servisnej organizácie.

Servisné organizácie sú povinné:

  • mať zmluvu s výrobcom pre konkrétne typy pokladníc a povinné byť zapísané v registri servisných organizácií,
  • vykonať servis do 48 hodín od nahlásenia alebo doručenia pokladnice,
  • objednať si plomby od DR SR,
  • oznámiť daňovému úradu poškodenie plomby, zmeny v pokladnici alebo nesúlad údajov,
  • zabezpečiť výmenu poškodenej plomby.