Legislatívna úprava

Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov stanovuje nové podmienky používania registračných pokladníc pri evidencii tržieb, ako aj postavenie a činnosť servisných organizácií.

Výhody, ktoré vám zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice prinesie:

 • jednoduchšia a pohodlnejšia archivácia údajov o predaji vďaka elektronickému žurnálu,
 • nižšia spotreba pokladničných pások, čím môžete ušetriť až 50 % nákladov,
 • zodpovedná servisná organizácia, ktorá vám poskytuje profesionálne služby podľa vašej potreby a požiadaviek, 
 • rýchlejší servisný zásah vám znižuje prestoje a zvyšuje efektívnosť prevádzky,
 • pravidelná servisná údržba vám umožní predchádzať závažným poruchám a následným nákladom na ich odstránenie,
 • dlhšia životnosť predajných dát uložených v elektronickej podobe,
 • lepšia kontrola vašej prevádzky prostredníctvom prehľadných štatistických výstupov údajov o predaji.

Link na stiahnutie zákona:

Zákon č.289/2008 Z.z. o ERP
Novela zákona č. 504 / 2009 Z. z.
Novela zákona č. 494/2010 Z. z.

Zmeny v zákone č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice oproti vyhláške č. 55/1994 Z. z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou:

 • zmena definície pokladnice
 • povinnosť používať fiskálnu pamäť
 • zavedenie povinnosti elektronického žurnálu
 • zavedenie nového typu fiskálneho zariadenia - fiskálnej tlačiarne
 • zabezpečenie pokladnice fiskálnou plombou
 • tlač ochranného znaku na účtenkách
 • zrušenie mesačnej uzávierky a jej nahradenie intervalovými uzávierkami
 • zmena definície obratov a zrušenie GT1 a GT3
 • vykonávanie povinnej údržby pokladnice

Platnosť zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice

casova-os

Do 28. 2. 2009 je v platnosti vyhláška č. 55/1994 Z. z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou. Od 1. 3. 2009 ju nahrádza zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice.

V období od 1. 3. 2009 do 31. 12. 2011 sa podnikateľ , kt. už vlastí pokladnicu môže rozhodnúť, podľa ktorej právnej úpravy bude evidovať tržby. Po 1. 1. 2012 však budú musieť podnikatelia používať už len registračné pokladnice, ktoré spĺňajú technické požiadavky a parametre podľa zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice.

Zákon upravuje aj podmienky pre servisné organizácie. Tie budú musieť byť zapísané v registri servisných organizácií. Zápis do registra je možný od 1. 9. 2008.