Sieťové riešenia

V dnešnom informačnom svete je základným požiadavkom konektivita, jednoduchá dostupnosť a doručenie informácií kedykoľvek, kdekoľvek a v požadovanej rýchlosti.Základom komunikačnej infraštruktúry sú spoľahlivé štruktúrované kabelážne rozvody vyhovujúce moderným požiadavkom na prenosy dat, hlasu a obrazu.
Hviezdicovitá architektúra umožňuje stavebnicové budovanie malých sietí a ich vzájomné prepájanie do väčších. Výhodna je možnosť postupného rozširovania bez narušenia prevádzky aktuálnych trás. Keďže dnešný trend digitalizácie prenášaných informácií stále viac zasahuje i do prenosu hlasu a obrazu, stávajú sa dátové rozvody optickými vláknami univerzálnymi pre akúkoľvek informačnú infraštruktúru.

Aktívne prvky
Najrýchlejšie sa vyvíjajúcimi komponentami počítačových sietí sú aktívne prvky a sieťové karty. Poskytujeme návrhy zodpovedajúceho vybavenia a využitia doterajšieho najvhodnejším spôsobom. Prvky dnes poskytujú množstvo funkcií, ktoré umožňujú riešiť nedostatky existujúcich rozvodov. Poskytujeme informácie o vlastnostiach aktuálnych zariadení a ich integrácie do funkčného celku. Riešenia so zárukou spoľahlivosti s ohľadom na typ média, vzdialenosti, druh prevádzky a ďalšie požadované vlastnosti v prostredí, ktoré zákazníci poznajú nejlepšie. Dodáváme riešena renomovaných výrobcov 3Com, Hewlett-Packard, Cisco, Allied Telesyn.

Bezdrôtové siete
Ďalšie možnosti prepojenia počítačov a sietí ponúkajú bezdrôtové technológie v bezlicenčných pásmach napr. nejviac využívané 2.4 GHz s rýchlosťou až 54Mbit/s. založené na produktoch od renomovaných svetových výrobcov: Hewlett-Packard, 3Com, Cisco apod. Výber aktívnych prvkov závisí na požadovanom riešení.

Bezpečnosť sietí
Dôležitou problematikou, ktorá sa veľmi dynamicky vyvíja, je ochrana proti počítačovým virom, červom, hackerom a ďalším nebezpečenstvom, ktoré je súhrne označované ako 'internetové hrozby'.